Jagtformer

Der er i Danmark fastsat jagttider for ti dyrearter og 33 fuglearter. Jagtsæsonen varer for de fleste vildtarters vedkommende fra september til og med januar, med undtagelse af sommerjagten på råbukke, der varer fra medio maj til medio juli.

Der er mange måder at drive jagt på, og valget af jagtformen afhænger bl.a. af årstid, terræntype og jagtobjekt. Men uanset om jægeren vælger strandjagt, drivjagt i skoven, fasanjagt eller anstandsjagt med stående hund, er kendskabet til vildtets vaner afgørende.

Herunder kan du klikke på de forskellige jagtformer for en nærmere beskrivelse:

%d bloggers like this: