Home

Bæredygtig jagt

Danmarks stærkeste jagt- og naturnetværk

Hvem er vi?


Bæredygtig Jagt består af tre grønne organisationer, der kæmper for retten til at opdrætte og udsætte fugle til jagt. Desuden mener vi, at jægernes store arbejde med vildt- og naturpleje skal frem i lyset.

Vi samarbejder tværfagligt for at fremme forståelsen for jagt i den brede befolkning og på Christiansborg, hvor vi driver et netværk for jagt- og naturinteresserede politikere og embedsfolk.

Vi er flere end 50 medlemmer, der er enige om, at jagt og opdræt skal foregå på et bæredygtigt grundlag. Vi mener også, det er vigtigt at investere i naturen for at øge biodiversiteten. Det gør det nemlig sjovere at gå på jagt.

Nyheder


Svinkløv Badehotel løber med sejren til Årets Vildtret 2021

Det blev 21-årige Elisabeth Madsen og et stærkt kokketeam fra Svinkløv Badehotel, der vandt Årets Vildtret, der løb af stablen på Det Grønne Museum i Gl. Estrup d. 7. november. Elisabeth og hendes makker Frederik Birch og tjener Oliver Bendi tog pusten fra dommerne, da de forvandlede dådyr til en vild, gastronomisk oplevelse.


Citater fra medlemmer


“Bæredygtig Jagts arbejde er afgørende for, at vi også kan udsætte fugle om 5, 10 og 15 år. Bæredygtig Jagt er det faglige organ, der gennem et tæt samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer, Danmarks Jægerforbund og Dansk Skovforening arbejder for, at den enkelte skovejer fortsat kan bruge skoven til den form for jagt, han eller hun ønsker, og jeg opfordrer alle til at støtte dette arbejde. Vi har brug for al den hjælp, vi kan få, for også i fremtiden at kunne sikre en god balance mellem udsætning af fugle, biodiversitet og skovdrift.”

– PETER ARNOLD BUSCK, FORMAND FOR DANSK SKOVFORENING

”Naturforbedringer beror på frivillighed og jægernes ønske om at skabe gode biotoper til gavn for vildtet. Udsætning af fugle til jagt har stor betydning for de større landbrugs motivation til at udlægge landbrugsarealer til natur. I dag er faglige eksperter enige om, at naturforbedringerne øger biodiversiteten. Bæredygtig jagt arbejder målrettet med at udbrede kendskabet til naturforbedringernes enorme effekt både i den brede offentlighed og på Christiansborg. Begge dele er vigtige for, at jægernes ønsker og behov afspejles i vores indsats i Vildtforvaltningsrådet.”

– CLAUS LIND CHRISTENSEN, FORMAND FOR DANMARKS JÆGERFORBUND

Mærkningsordning


Bæredygtig Jagts mærkningsordning forpligter medlemmer til at overholde lovgivningsmæssige og etiske retningslinjer for udsætning. Det er et kvalitetsstempel, der garanterer:

1

At vildtet er frembragt under de lovmæssige krav for udsætning af fjervildt

2

Respekt og ordentlig hygiejne ved håndtering af nedlagt vildt

3

At jagtvæsenet kontinuerligt tilstræber at sikre den bedst mulige dyrevelfærd

Fordele ved mærkningsordningen

  • Et kvalitetsstempel af dit jagtvæsen 
  • Bedre muligheder for at markedsføre og sælge vildtprodukter
  • Virksomheder køber ofte jagter på ejendomme med krav til opdræt, udsætning og biotopplaner

”Udsætning af fugle til jagt er en historisk tradition på de danske herregårde. Muligheden for at udsætte fugle til jagt styrker herlighedsværdien på det enkelte landbrug. Jagten er en forudsætning for, at det kan betale sig at skabe naturforbedringer. Derfor skal vi fortsætte vores succesfulde arbejde for retten til udsætning i Danmark, og vi bakker fuldt ud op om Bæredygtig Jagt, som er den eneste organisation, der har netop den mærkesag. Jeg opfordrer derfor jordejere til at støtte Bæredygtig Jagt, som er en solid, fælles faglig stemme, når vi skal indgå aftaler om fremtidens jagt. Det er der behov for i en omskiftelig verden med skiftende politiske flertal.”

– Christina Ahlefeldt-Laurvig, formand for Udvalget for Større Jordbrug

Event

DM i vildtmad – Årets Vildtret


Sammen med foreningen Vildt Gastronomi afholder Bæredygtig Jagt hvert år DM i vildtmad – Årets Vildtret. DM i vildtmad – Årets Vildret 2021 finder sted søndag d. 7. november 2021 på Det Grønne Museum, Gl. Estrup på Djursland.

“Naturen og klimaet står højt på den politiske dagsorden i disse år. Natur- og vildtforvaltning tænkes som ét, og det bør det også. ”Mangel på levesteder” er standardsvaret på spørgsmålet om årsagen til diverse arters tilbagegang. ”Vi mennesker optager al plads til produktion af egne fødevarer, infrastruktur og industri” er et andet. Vigtigheden af at kunne stå på mål for en bæredygtig forvaltning af sine arealer har aldrig været større. Ligeledes har målrettet, professionel og fagligt velfunderet kommunikation og formidling aldrig været vigtigere end i denne tid, hvor det ofte synes som om, at den, der råber højest, får ret. På rigtig mange større private ejendomme er der ansat veluddannede folk med ansvar for natur- og vildtforvaltning. På disse ejendomme gør vi noget. Her giver vi lidt plads. Her skabes levesteder, mens de gamle steder fortsat lever i bedste velgående. Dét skal vi huske at sige højt – og ikke kun når vi får chancen. Udsætning af vildt efter velafprøvede, moderne og bæredygtige principper kan bidrage positivt, og derfor er kommunikationsindsatsen Bæredygtig Jagt vigtig for at fastholde og videreudvikle vores branche og livsstil.”

Morten Truelsen, formand for Foreningen Danske Herregaardsjægere

Følg os på Instagram: