Jagt i Danmark

Vidste du, at:

 • Der årligt nedlægges ca. 2,15 mio. stykker vildt i Danmark (2018/19)
 • Der i dag er jagttid på 51 jagtbare vildtarter i Danmark.
 • Jagt kun må finde sted i tiden mellem solopgang og solnedgang. Ænder og gæs må dog jages i tiden fra 1 1/2 time før solopgang til 1 1/2 time efter solnedgang.
 • Retten til at jage ande- og vadefugle, bortset fra skovsnepper og opdrættede gråænder, må ikke overdrages til andre for en periode, der er mindre end et år.
 • Jagt må kun udøves af personer med jagttegn.
 • Mere end 177.130 personer indløste jagttegn i 2019/20-sæsonen.
 • 7.631 kvinder indløste jagttegn i jagtsæsonen 2005/06 (fem pct.), og er siden steget til 11.851 (6,7 pct.) i 2019/20.
 • DMU i årene 1997-2005 har udført en række forskellige undersøgelser i tilknytning til den handlingsplan til forebyggelse af anskydning af vildt, der trådte i kraft i juni 1997. I de otte år er andelene af anskudt vildt faldet.
 • Miljøministeriets handleplan for reducering af anskydninger, der startede i 1997, er blevet kaldt en stor succes i den nyeste rapport fra 2015 om emnet. Rapporten kan læses her.
 • Det anslås, at to tredjedele af det nedlagte vildt anvendes i egen husholdning – altså på jægerens middagsbord. En stor del af det nedlagte vildt gives videre til familie og venner.
 • En betydelig del af vildtet sælges via vildtslagterier til konsum.

Læs mere fra den nyeste Vildtudbyttestatistik her.