Jagt i Danmark

Vidste du, at:

  • Der årligt nedlægges ca. 1,8 mio. stykker vildt i Danmark (2019)
  • Der i dag er jagttid på 50 jagtbare vildtarter i Danmark.
  • Jagt kun må finde sted i tiden mellem solopgang og solnedgang. Ænder og gæs må dog jages i tiden fra 1 1/2 time før solopgang til 1 1/2 time efter solnedgang.
  • Retten til at jage ande- og vadefugle, bortset fra skovsnepper og opdrættede gråænder, må ikke overdrages til andre for en periode, der er mindre end et år.
  • Jagt må kun udøves af personer med jagttegn.
  • Mere end 177.130 personer indløste jagttegn i 2019/20-sæsonen.
  • 7.631 kvinder indløste jagttegn i jagtsæsonen 2005/06 (fem pct.), og er siden steget til 11.851 (6,7 pct.) i 2019/20.
  • Det anslås, at to tredjedele af det nedlagte vildt anvendes i egen husholdning – altså på jægerens middagsbord. En stor del af det nedlagte vildt gives videre til familie og venner.
  • En betydelig del af vildtet sælges via vildtslagterier til konsum.
%d bloggers like this: