Jagt i Danmark

Vidste du, at:

  • Der årligt nedlægges ca. 1,7 mio. stykker vildt i Danmark (2022)?
  • Der i dag er jagttid på 50 jagtbare vildtarter i Danmark?
  • Jagt kun må finde sted i tiden mellem solopgang og solnedgang? Ænder og gæs må dog jages i tiden fra 1 1/2 time før solopgang til 1 1/2 time efter solnedgang.
  • Retten til at jage ande- og vadefugle, bortset fra skovsnepper og opdrættede gråænder, må ikke overdrages til andre for en periode, der er mindre end et år?
  • Jagt kun må udøves af personer med jagttegn?
  • Mere end 172.000 personer indløste jagttegn i 2022-sæsonen?
  • 8813 kvinder indløste jagttegn i jagtsæsonen 2009, og at det tal siden er steget til 12.141 i 2022?
  • Det anslås, at to tredjedele af det nedlagte vildt anvendes i egen husholdning – altså på jægerens middagsbord? En stor del af det nedlagte vildt gives videre til familie og venner.
  • En betydelig del af vildtet sælges via vildtslagterier til konsum?
%d bloggers like this: