Vildtforvaltningsrådet

Vidste du, at:

 • Vildtforvaltningsrådet er rådgivende og afgiver indstilling til miljø- og energiministeren i større eller principielle spørgsmål om jagt og vildtforvaltning, som forelægges rådet af ministeren eller Skov- og Naturstyrelsen, eller som rådet selv finder grund til at tage op.

Vildtforvaltningsrådets medlemmer er:

 • Formand Jan Eriksen
 • Landbrug & Fødevarer (næstformand), husmand Henrik Bertelsen
 • Landbrug & Fødevarer, Christina Ahlefedt-Laurvig
 • Danmarks Jægerforbund, formand Claus Lind Christensen
 • Danmarks Naturfredningsforening, tidligere præsident Ella Maria Bisschop-Larsen
 • Dansk Ornitologisk Forening, formand Egon Østergaard
 • Dansk Skovforening, formand Peter A. Busck
 • Dyrenes Beskyttelse, cand. scient. Birgitte Heje Larsen
 • Friluftsrådet, bestyrelsesmedlem Flemming O. Torp 
 • Vildtforvaltningsrådet har udarbejdet et forlig, der indebærer, at der fra 1. april 2010 skal gennemføres en godkendt biotopplan for ejendomme, der udsætter flere end én fasan eller agerhøne pr. hektar – eller udsætter flere end 100 fugle pr. ejendom under 100 hektar. Der kan således på ejendomme uden biotopplaner altid udsættes 100 fasaner eller agerhøns.
 • På ejendomme, hvor der er udarbejdet og gennemført biotopplaner, kan der maksimalt udsættes syv fasaner/agerhøns pr. hektar.
 • Der er indført strammere regler om opdræt og udsætning af gråænder. Nu må der ikke sættes flere end én ælling ud pr. 150 m2 (tidligere var kravet én ælling pr. 50 m2 eller én and pr. 300 m2 åben, ubevokset vandflade).
%d bloggers like this: