Bestyrelse

Bæredygtig jagts bestyrelse består af følgende medlemmer:  

Christian Sehestedt Juul, formand

Anders Kirk Johansen

Peter Melchior

Peter Tetzlaff

Jens Venø Kjellerup

Niels Søndergaard

Axel Castenschiold

Claus Lind

Frederik Lüttichau

Niels Iuel Reventlow