Jagt med stående hund

Jagt med stående hund er en velegnet jagtform, hvis man er et lille antal (en til fire) jægere med et par gode hunde. Jagtformen drives efter agerhøns og især fasaner på marker og efter skovsnepper i skoven, hvor fuglene ofte trykker for hunden i stedet for at lette, når den nærmer sig.

I jagt med stående hund er samarbejdet mellem jæger og hund afgørende for, om jagten lykkes. Jagtformen kræver, at hunden kan tage stand for fuglen og fastholde denne. Hundens arbejde kan opdeles i fem kategorier:

Søg betegner hundens arbejde med at finde vildtet. Hunden krydssøger terrænet foran jægeren og udnytter sine evner i forhold til vind, færtforhold og terræn til at finde de fugle, der er i området. Jægerne kan gøre det nemmere for hunden at få fært af vildtet, hvis de så vidt muligt går op mod vinden. Når hunden får fært, vil den, hvis den er et stykke fra fuglen, langsomt nærme sig den (trække an) for til sidst at tage fast stand.

Stand vil sige, at hunden, når den mærker kraftig fært fra fuglen, stivner og forholder sig i komplet ro fra snude til halespids. Dermed markerer den over for jægeren, at der er et stykke vildt umiddelbart foran den. Hvis fuglen ikke trykker for hunden, men forsøger at løbe væk, skal hunden følge op og forsøge at fastholde fuglen igen, så jægeren kan komme frem til hunden. Hvis hunden er for ivrig og kommer for tæt på, kan fuglen stødes, hvilket vil sige, at den rejser for tidligt. Så må hunden ikke prelle, dvs. løbe efter den rejste fugl.

Rejsning af fugl betegner, at jægeren roligt går frem til hunden, når den har stand, og anbringer sig således, at han har et godt, frit skudfelt. Herefter giver jægeren ordre til “rejsning” med kommandoen “avance”, og hunden skal da springe frem og få fuglen til at lette.

Ro i skud betyder, at hunden skal forholde sig roligt, når der skydes. Den må under ingen omstændigheder løbe efter den rejste fugl.

Apportering er en betegnelse for, at hunden henter den nedskudte fugl og afleverer den til jægeren. Det må først ske, når hunden får kommandoen “apport”.

Kilde: Teksten er et redigeret uddrag fra kapitel 5 i Vildt & Jagt i Danmark. Lærebogen til den obligatoriske jagtprøve i Danmark.

Tilbage til Jagtformer

%d bloggers like this: