Andejagt

Andejagten inde i landet omfatter overvejende jagt på svømmeænderne, der især jages ved søer, vandhuller og vandløb samt ved korn- og stubmarker. Ænder (og gæs) må jages fra 1½ time før solopgang til 1½ time efter solnedgang.

Vejret spiller en stor rolle ved andejagt. I godt vejr flyver ænderne ofte højt, kredser længe og samles i større flokke, inden de går ned. På dage med hård vind, med regn eller byger flyver ænderne lavt, og de går hurtigt ned.

Skydningen virker ikke så forstyrrende på blæsende dage, så evt. tilflyvende ænder bliver ikke så let skræmte, og det virker desuden som om, at ænder på blæsende dage kommer tidligere på aftentrækket, hvilket gør dem nemmere at se. Godt andejagtsvejr er altså hvad ikke-jægere ville kalde dårligt vejr.

I forbindelse med andejagt ved søer og vandhuller er det almindeligt at udlægge foder til ænderne for at tiltrække dem. Man må dog ikke beskyde vildt på jorden eller på vandet i umiddelbar nærhed af en foderplads.

Ænderne er følsomme over for forstyrrelser, så der bør være to-tre uger mellem hver jagt på den samme lokalitet. Ænder opsøger gerne marker med lejesæd eller stubmarker for at fouragere, og man kan derfor opleve andejagten på hvede- og bygmarker særligt i begyndelsen af jagtsæsonen.

I afsnittene om strand- og havjagt kan du læse om vandfuglejagten på fiskeriterritoriet.

Kilde: Teksten er et redigeret uddrag fra kapitel 5 i Vildt & Jagt i Danmark. Lærebogen til den obligatoriske jagtprøve i Danmark.

Tilbage til Jagtformer

%d bloggers like this: