TV2 Lorry, 16. maj 2014: Bukkejagt ved Ledreborg

Den danske bukkejagt blev indledt den 16. maj 2014, og i den forbindelse besøgte TV2 Lorry Ledreborg Slot for at se slottets bæredygtige jagttiltag.

I indslaget fortæller journalisten følgende:

“På Ledreborgs marker vrimler det med vildt. Det er harer, fasaner, masser af sang- og rovfugle og naturligvis råvildt. Og det er ikke nogen tilfældighed. For siden 2007 er det blevet lovpligtigt at drive bæredygtig jagt på større landbrug og godser. På Ledreborg har man derfor anlagt vildtstriber, barjordsstriber til fuglene og insektvolde. Det giver alt sammen næring til vildtet, så det kommer igen år efter år.”

Det understreges af naturvejleder på Ledreborg Slot, Michael Pedersen, som fortæller:

”Man må yde for at nyde, og det er også det, vi kører med. Hvis man skal gå på jagt her på stedet, så må vi også lave nogle tiltag, der berettiger os til at gå på jagt”.

TV-indslaget er tilrettelagt af journalist Christina Gerion fra TV2 Lorry.

%d bloggers like this: