Støt Bæredygtig jagt

Der er ingen tvivl om, at der skal en ekstra indsats til for at sikre jagten i Danmark.

Hvis du gerne vil støtte vores arbejde med at informere om jagt og naturoplevelser, kan du indbetale et beløb via Dansk Skovforenings kontonummer, som er angivet nedenfor.

Kernen i informationsarbejdet er at udbrede kendskabet til jægernes indsats for at skabe naturværdier og skabe forståelse for jagt hos ikke-jægere. Vi ønsker desuden at støtte op om Vildtforvaltningsrådets forlig om fuglevildt, der sikrer, at naturpleje og jagt følges ad.

Bag informationsindsatsen står Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening og Sektionen for Større Jordbrug . De indsamlede midler administreres af Dansk Skovforening, Amalievej 20, 1875 Frederiksberg C.

Alle bidrag er velkomne. Bæredygtig jagt støttes af alle, som ønsker at udbrede kendskabet til jagten.

Som bidragyder har du to muligheder:

Direkte bidrag:
Du ønsker blot at bidrage direkte til kampagnen, fx et mindre beløb fra 100 – 5.000 kr.

Benyt venligst Dansk Skovforenings kontonummer i Nordea: 2208-0381537323.

Angiv venligst, at beløbet skal gå til informationsindsatsen “Bæredygtig jagt”.

Tilsagnsskrivelse:
Du ønsker at aftale et årligt bidrag i perioden 2017 til 2019. Du vil så modtage information direkte om kampagnens indhold undervejs i perioden via e-mail. Download tilsagnsskrivelse via nedenstående link og send til js@skovforeningen.dk. 

Download tilsagnsskrivelse

Alle bidrag kan gives anonymt, hvis man ønsker det.

Vi ser frem til at høre fra dig.