Skov- og Naturstyrelsen

Skov- og Naturstyrelsen sælger vildt, skudt på deres arealer, i det omfang, at skytterne, der deltager i jagterne, ikke selv køber vildtet. Vildt fra Skov- og Naturstyrelsen sælges fortrinsvist til vildthåndteringsvirksomheder, men to steder i landet, i Blåvandshuk og i Sønderjylland, har Skov- og Naturstyrelsen tilladelse til at sælge vildt til private.

Skov- og Naturstyrelsen, Blåvandshuk
I Oksbølområdet lever Danmarks største vildtlevende krondyrbestand på ca. 1200 dyr. I jagtsæsonen kan man bestille hele krondyr, som man efter nærmere aftale kan afhente opbrækket og uden skind ved ”Vildthuset”, Vejers Havvej 1, 6840 Oksbøl. Samtlige dyr, der sælges, er dyrlægekontrollerede og stemplede, hvilket er garanti for en høj kvalitet.

På Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside kan man downloade den bestillingsliste, man skal anvende, hvis man ønsker at købe vildtkød fra Blåvandshuk.

Se mere på: https://naturstyrelsen.dk/lokale-enheder/lokale-nyheder/2011/dec/bestilling-af-vildtkoed/

Skov- og Naturstyrelsen, Sønderjylland
Skov- og Naturstyrelsen sælger frosset kød af dåvildt skudt i Dyrehaven ved Haderslev. Salget foregår fra Nørskovgård, Nørskovgårdvej 24, 6100 Haderslev. Alt dåvildt er økologisk, og de har fars, køller og ryg. Man kan ikke reservere eller forudbestille varer. Ring og hør nærmere på tlf.: 74 65 14 64.

Se mere på www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Jagt/Statsskovene/Vildt/

Køb vildt fra Skov- og Naturstyrelsens arealer hos autoriserede vildthåndteringsvirksomheder
Skov- og Naturstyrelsen har desuden indgået aftaler med en række autoriserede vildthåndteringsvirksomheder, der aftager det nedlagte vildt fra jagter på Skov- og Naturstyrelsens arealer, som de deltagende jægere ikke selv køber:

Klosterhedens Vildt A/S på tlf. 40 47 13 46

Nr. Asmindrup Slagtehus på Tlf. 59 32 40 37