Nyhedsoverblik

Pressemeddelelse fra Miljøstyrelsen:
Jægere får lov til at udsætte flere fasaner

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil tillade jægerne at udsætte flere fasaner i naturen. Til gengæld skal jægerne gennemføre varige forbedringer af naturen.

Jægerne får fra 1. januar 2018 lov til at udsætte flere fasaner. Til gengæld skal jægerne lave permanente naturforbedringer som blomstrende buske, læhegn og søer.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil følge en indstilling fra et flertal i Vildtforvaltningsrådet om at ændre reglerne for udsætning af vildt, så der kan udsættes flere fasaner.

– Med de nye retningslinjer tilgodeser vi jægernes ønske om flere dyr, samtidig med at vi skaber varige forbedringer for den sårbare natur. Lærke, vibe og markfirben er blandt agerlandets dyr, der vil få flere levesteder. Det understøtter de mange indsatser for naturen, som allerede gennemføres som følge af Naturpakken fra maj 2016, siger Esben Lunde Larsen.

Et flertal i Vildtforvaltningsrådet anbefalede tidligere på året, at man fortsætter med de nuværende regler for udsætning, men dog hæver loftet for, hvor mange fasaner, der må udsættes på en ejendom.

Miljø- og fødevareministeren vil også følge forslaget fra Vildtforvaltningsrådets flertal om, at lodsejere, der udsætter vildt, fremover skal indberette enhver udsætning uanset antallet af fugle.

Desuden skal der gennemføres en række undersøgelser af natureffekten af biotopplanordningen samt af konsekvenserne af udsætning af gråænder.

Fakta:
  • I dag går grænsen for udsætning af fasaner ved syv fasaner per hektar. Et flertal i Vildtforvaltningsrådet har anbefalet, at der fremover må udsættes 8-12 fasaner per hektar på betingelse af, at der laves flere varige forbedringer af ejendommens natur. Tidligere har man ikke stillet krav om, at biotopforbedringer skal være af permanent karakter.
  • Desuden har et flertal i Vildtforvaltningsrådet anbefalet, at biotopplan-ordningen skal revideres med henblik på at få en større natureffekt, så ejendomme med biotopplaner i højere grad understøtter naturen.
  • For agerhøns ændres reglerne, så der maksimalt må udsættes fire agerhøns per hektar, hvor det i dag er syv agerhøns per hektar.
  • Reglerne for udsætning af ænder fortsætter uændret.
  • Man vil som i dag fortsat kunne udsætte op til 100 fasaner eller agerhøns pr. ejendom eller én fasan/agerhøne per hektar uden at lave en biotopplan.

Lovlig import af fugle

I EU er import lovlig, hvis reglerne er overholdt. Vi bakker derfor op om myndighedernes kampagner for at reglerne på dette område bliver overholdt, så vi tror ikke der sker ulovlig import (smugling) af fugle i større mængder. I Bæredygtig jagt opfordrer vi desuden til, at opdræt af fugle til jagt sker i Danmark på baggrund af dansk materiale og under de høje danske dyreetiske standarder.

Yasser Naz fra Svinkløv Badehotel vinder Årets Vildtret 2015

Yasser Naz og medhjælper Ahmed Amin fra Svinkløv Badehotel vinder guld i kokkekonkurrencen Årets Vildtret 2015 i Forum med en mellemøstlig inspireret anretning. Friskskudte harer fra Roskilde Fjord og fasaner fra Sjælland var hovedingredienserne i finalisternes vildtretter. Andenpladsen gik til Mathias Sejer Sørensen fra Kong Hans Kælder, mens Mads Battefeld fra Henne Kirkeby Kro tog tredjepladsen. Læs mere

 

Faktaark

Faktaark med informationer om informationsindsatsen Bæredygtig jagt og de tre organisationer bag – Danmarks Jægerforbund, Tolvmandssektionen og Dansk Skovforening.
Download faktaark her