Om os

Vores børn og børnebørn skal have samme muligheder for at opleve og nyde naturen, som vi har i dag. Og meget gerne bedre muligheder. Derfor skal vi pleje naturen og sørge for, at jagt på vildt foregår på et bæredygtigt grundlag.

De tre grønne organisationer Danmarks Jægerforbund, Dansk Skovforening og Sektionen for Større Jordbrug vil gerne tage et medansvar for at virkeliggøre denne ambition. Vi ønsker samtidig at argumentere imod den kritik, som har været rettet mod jagt i årevis, hvilket vi finder uberettiget. Det er baggrunden for, at vi i de kommende år vil sætte fokus på bæredygtig jagt.Vi ønsker at foretage naturforbedringer og bringe danskerne tættere på naturen. Desuden vil vi øge kendskabet til de forskellige jagtformer og tilknyttede aktiviteter. Jagt er nemlig meget mere end at nedlægge vildt. Det meste af året gælder det om at pleje naturen og sikre gode betingelser for et mangfoldigt dyreliv. På den måde yder jagt et langsigtet positivt bidrag til naturen.

Fakta:

  • I dag går grænsen for udsætning af fasaner ved syv fasaner per hektar. Et flertal i Vildtforvaltningsrådet har anbefalet, at der fremover må udsættes 8-12 fasaner per hektar på betingelse af, at der laves flere varige forbedringer af ejendommens natur. Tidligere har man ikke stillet krav om, at biotopforbedringer skal være af permanent karakter.
  • Desuden har et flertal i Vildtforvaltningsrådet anbefalet, at biotopplan-ordningen skal revideres med henblik på at få en større natureffekt, så ejendomme med biotopplaner i højere grad understøtter naturen.
  • For agerhøns ændres reglerne, så der maksimalt må udsættes fire agerhøns per hektar, hvor det i dag er syv agerhøns per hektar.
  • Reglerne for udsætning af ænder fortsætter uændret.
  • Man vil som i dag fortsat kunne udsætte op til 100 fasaner eller agerhøns pr. ejendom eller én fasan/agerhøne per hektar uden at lave en biotopplan.
%d bloggers like this: