Mærkningsordning

Bæredygtig jagt introducerer som de første en mærkningsordning for udsat fjervildt.

Mærket skal give forbrugeren en sikkerhed for, at vildtet er frembragt ifølge de lovmæssige krav for udsætning af fjervildt. Vi kan på den baggrund markedsføre og sælge vildtet som et premium-produkt til selv de mest kritiske forbrugere. Desuden sikrer mærket, at virksomheder og institutioner med stor offentlig bevågenhed fortsat vil vælge vores ejendomme til jagtarrangementer.

En ejendom, der har ‘Bæredygtig jagt’-mærket lever nemlig op til en række etiske krav om god praksis for opdræt og udsætning af fjervildt. Mærket indebærer, at ejendommen kontinuerligt tilstræber at sikre den bedst mulige dyrevelfærd, fra fuglene opdrættes, til de nedlægges. Ved jagt og håndtering af det nedlagte vildt sikrer mærket respekt og ordentlig hygiejne, fra det tidspunkt det nedlagte vildt ligger på paraden, til det er klargjort til videre bearbejdning. Ordningen vil derfor være med til at skabe et mere fair og veldokumenteret grundlag for, at kravene opfyldes.

Med mærket imødekommer vi et ønske om dokumentation for, at jagtvæsenerne overholder jagt- og dyreetiske normer. Samtidig kan en mærkningsordning sikre og styre sammenhængen mellem antallet af fjervildt, der kan udsættes, og terrænets faktiske bæreevne. Endelig kan ejendomme med Bæredygtig jagt-mærket distancere sig, hvis der andre steder opstår mistanke om dårlig praksis og adfærd i forbindelse med jagt. Mærket vil derfor også på lang sigt understøtte bæredygtig jagt på udsat fjervildt.

Mærket garanterer forbrugeren:

  • At vildtet som minimum er frembragt under de lovmæssige krav for udsætning af fjervildt
  • At jagtvæsenet kontinuerligt tilstræber at sikre den bedst mulige dyrevelfærd
  • Respekt og ordentlig hygiejne ved håndtering af det nedlagte vildt

Kom med i mærkningsordningen
Ved at indtræde i mærkningsordningen modtager jagtvæsenet et diplom samt Bæredygtig jagt-mærket, der kan bruges i ekstern kommunikation og markedsføring. Endvidere bliver jagtvæsenet optaget i en oversigt over mærkede jagtvæsener på baeredygtigjagt.dk, hvis ejendommen ønsker det.

Mærkningsordningen ejes af Bæredygtig jagt, der er et samarbejde mellem Sektionen for Større Jordbrug, Dansk Skovforening, Danmarks Jægerforbund og Foreningen Danske Herregårdsjægere.

Sammen tager vi med den nye mærkningsordning det næste afgørende skridt mod at fastholde vores ret til udsætning i mange år frem. Vi ønsker at fremstå som ansvarlige og med en klar holdning til udsætning af fjervildt.

Fordele ved indtræden i mærkningsordningen:

  • Kvalitetsstempel af jagtvæsenet. Dit jagtvæsen går længere end lov og regler i behandling af vildtet og naturskabelse
  • Mulighed for markedsføring og salg af vildtet som premium-produkter
  • Mærket sikrer, at virksomheder og andre fortsat vil vælge din ejendom til jagtarrangementer
  • Du støtter Bæredygtig Jagt, som arbejder for mere fleksibel udsætning i en bæredygtig balance med naturen

Tilmeld dig mærkningsordningen her.