Jagttider

Vidste du, at der i dag er jagttid på 50 jagtbare vildtarter i Danmark?

Nedenfor kan du se jagttiderne, der er fastsat i Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. (BEK nr 974 af 17/06/2020). Se bekendtgørelsen her.

Jagttider for jagtsæsonen 2020/21 undtagen dåvildt og kronvildt:

Jagttider for kronvildt 2020/21:

Jagttider for dåvildt 2020/21:

Generelle jagttider for jagtåret 2020/2021

Hovdyr:

Kronhjort større end spidshjort (se dog regionale jagttider) 16.10-31.12

Kronspidshjort (se dog regionale jagttider) 01.09-31.01

Kronhind (se dog regionale jagttider) 01.10-31.01

Kronkalv (se dog regionale jagttider) 01.09-29.02

Dåhjort (se dog regionale jagttider) 01.09-31.01

Då og –kalv (se dog regionale jagttider) 01.10-31.01

Sikahjort 01.09-31.01

Sikahind og –kalv 01.10-31.01

Råbuk (se dog regionale jagttider) 16.05-15.07 og 01.10-31.01

Rå og –lam (se dog regionale jagttider) 01.10-31.01

Muflonvædder 01.09-31.01

Muflonfår og –lam 01.10-31.01

Vildsvin, orne 01.09-31.01

Vildsvin, so og grise 01.10-31.01

Rovdyr:

Ræv 01.09-31.01

Husmår 01.10-31.01

Støttetandede:

Hare (se dog regionale jagttider) 01.11-31.01

Vildkanin 01.11-31.01

Andefugle:

Gråand 01.09-31.12

Atlingand 01.09-31.12

Krikand 01.09-31.12

Spidsand 01.09-31.12

Pibeand 01.09-31.12

Skeand 01.09-31.12

Knarand 01.09-31.12

Ovenstående andefugle på fiskeriterritoriet desuden 01.01-31.01

Grågås 01.09-31.01

Grågås på omdriftsarealer eller i umiddelbar tilknytning hertil desuden 01.08-31.08

Det vil sige på dyrkningsfladen, samt i læhegn, grøfter o.lign, som grænser op til omdriftsarealer. Dog ikke indenfor en afstand af 300 meter landværts daglig højeste vandstandslinje (hav og fjord) samt søer større end 3 ha. Afstanden i forhold til søer regnes fra vandkanten, dvs. der hvor der ved normal vandstand er vand i overfladen, men ikke nødvendigvis åbent vandspejl

Blisgås 01.09-31.01

Kortnæbbet gås 01.09-31.01

Canadagås 01.09-31.01

Sædgås (se dog regionale jagttider) Ingen jagttid

Troldand 01.10-31.01

Bjergand 01.10-31.01

Hvinand 01.10-31.01

Edderfugl, han
01.10-31.01

Sortand 01.10-31.01

Hønsefugle:

Agerhøne (se dog regionale jagttider) 16.09-31.10

Fasan (se dog regionale jagttider) 01.10-31.01

Vandhøns:

Blishøne 01.10-31.01

Vadefugle:

Dobbeltbekkasin 01.09-31.12

Skovsneppe (se dog regionale jagttider) 01.10-31.01

Måger:

Sølvmåge (se dog regionale jagttider) 01.09-31.01

Duer:

Ringdue 10.11-31.01

Kragefugle:

Husskade 01.09-31.01

Krage (gråkrage/sortkrage) 01.09-31.01

Invasive arter:

Nilgås 01.09-31.01

Bisamrotte 01.09-31.01

Sumpbæver 01.09-31.01

Vaskebjørn 01.09-31.01

Mårhund 01.09-31.01

Mink 01.09-31.01

Bemærk: Der er lokale bestemmelser for visse dyr, og jagttiderne kan ændre sig fra sæson til sæson.

%d bloggers like this: