Dagbladet (Ringsted, Køge og Roskilde), Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske, 19. september 2015: Naturpleje på landbrugsjord er en succes

En undersøgelse for Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) viser, at udsætninger af fx fasaner og agerhøns kan være med til at øge biodiversiteten. 260 landejendomme er i dag tilmeldt en ordning for udsætning af fuglevildt til jagt, som går ud på, at der skal anlægges levesteder for vildtet – såkaldte biotoper.

På Gisselfeld Kloster har de naturfremmede tiltag ifølge godsforvalter Jens Risom medført, at ravnen og havørnen er tilbage. Også kronhjortene trives, og godsets vandløb bugner af fisk. Seniorbiolog Peter Wind og skov- og landskabsingeniør Jørn Pagh har stået for en vurdering af 12 biotopplan-ejendomme for DCE og mener, at tiltagene bidrager til et mere varieret naturindhold, men virker bedst, når de indgår i et samspil med allerede eksisterende naturområder på den enkelte ejendom.

Artiklen blev bragt i Dagbladet (Ringsted-Køge-Roskilde), Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske den 19. september 2015.

%d bloggers like this: